Sunday, March 11, 2012

Piet Zwart - a Dutch Designer with 100 talents


[UPDATE: My poster will be in an exhibition, thank to your votes! I ended up in the top 10! Bedankt iedereen voor het stemmen, dankzij jullie zal mijn affiche te zien zijn op een expositie, want ik stond in de top 10!]

I'm currently joining a design competition about Piet Zwart, I had to design a film poster for a documentary about this Dutch Designer. I earlier posted an article about that.
I would like to show you some more things about Piet Zwart. Whether you like his work or not - the things he did in his time (1885-1977) are interesting to see. And the more you read about it, the more interesting it gets. Said enough - just look at some pictures I made of the monograph about Piet Zwart!
(Piet Zwart | 1885-1977 | Vormingenieur, by Yvonne Brentjens)

You can click to enlarge the pictures.

Piet Zwart was a typographer...
...he was an architect...
...interior designer...
...photographer...
...textile designer...
...graphic designer (by using photomontage)...
... and he made drawings of his experiences in life.

Here are two designs for pieces of furniture that Piet Zwart made. These chair designs are from 1919 and 1920. Since I saw these fine line drawings yesterday, I see my own poster design from a different perspective!

Two chair designs by Piet Zwart

 Let's see, here is my poster design: (the letters are fine drawings too, made by hand)

My design for the poster competition Alles Moet Nieuw - Piet Zwart
Do you see how it's related?

P.S. And what do you think of the following paintings of a dancer? They look very modern, don't they? These drawings are from 1920!

 


 
Piet Zwart - een Nederlandse ontwerper met 100 talenten
Ik doe op dit moment mee aan een ontwerpwedstrijd over Piet Zwart. De opdracht was een filmaffiche te ontwerpen voor een documentaire over zijn werk. Lees ook mijn vorige artikel daarover.
Ik zou je graag nog wat meer laten zien van het werk van Piet Zwart. Of je er nou van houdt of niet - gezien de tijd waarin hij leefde (1885-1977) is het ontzettend interessant, en hoe meer je erover weet hoe boeiender het wordt. Genoeg gepraat, kijk vooral naar de foto's hierboven uit de monografie over Piet Zwart!
(Piet Zwart | 1885-1977 | Vormingenieur, door Yvonne Brentjens)

Je kunt de foto's vergroten door erop te klikken.

Halverwege mijn bericht zie je de foto van twee tekeningen die Piet Zwart maakte, allebei stoelontwerpen. Deze meubelontwerpen zijn van 1919 en 1920. Sinds ik deze tekeningen gisteren tegenkwam in het boek, zag ik ineens mijn eigen afficheontwerp in een ander licht! Bekijk mijn affiche maar eens, de letters zijn heel fijn getekende lijnen met pen op papier gezet. In de meubelontwerpen van Piet Zwart zie je ook die verfijning in de lijntekeningen terug. Bijzonder!

P.S. Kijk ook nog even naar de tekeningen van de dansers hierboven. Vind je ook niet dat het er heel modern uitziet? De tekeningen zijn uit 1920!

Friday, March 9, 2012

Photo update: The printed book

Three weeks ago I posted a blog about the exhibition The Printed Book: a visual history. And I kept my word: I really visited this exhibition in Amsterdam about the past centuries of book design. Here's an update with some photo's!

Drie weken geleden schreef ik hier op deze blog over de expositie The Printed Book: a visual history. En ik heb me aan mijn woord gehouden: ik heb deze tentoonstelling in Amsterdam (over het gedrukte boek door de eeuwen heen) daadwerkelijk bezocht. Hier een fotoverslag!


Friday, March 2, 2012

Poster competition Dutch Design: Piet Zwart

This is the poster I designed for a documentary about Piet Zwart: Alles Moet Nieuw (Everything must change).

My entry in the competition.

Do you know Piet Zwart? He was a famous Dutch photographer, typographer, architect and industrial designer. Piet Zwart (1885 - 1977) influenced a lot of present-day designers and was awarded "Designer of the 20th Century" by the association of Dutch Designers. His work is now collected by museums, and a documentary has been made about his ideas about design in the era he lived in.


Examples of work by Piet Zwart

Of course a documentary needs a film poster. So for this film (made by Sherman de Jesus), a poster design competition was organised for graphic designers in the Netherlands. All entries can now be seen online, including my entry!

About my design: I was inspired by a word Piet Zwart invented for himself: "typotect", a contraction of typographer and architect, which symbolised his background with both disciplines. With that word "typotect" in mind, I started to sketch and draw letters, playing with typography and space.  

Some of the entries in the competition

The posters that have the most points, will be exhibited in the Museum Of The Image, in Breda, the Netherlands. There will also be a jury prize, and that poster will be used as the real publicity poster!

Thanks for voting! Spread the word, and... I'll keep you posted!


Affichewedstrijd: Piet Zwart - Alles Moet Nieuw
Bovenaan zie je het affiche dat ik heb ontworpen voor de film Alles Moet Nieuw - Piet Zwart. Ken je Piet Zwart? In zijn tijd was Piet Zwart (1885-1977) een grote vernieuwer en zeer vooruitstrevend. Piet Zwart was binnenhuisarchitect, industrieel vormgever, reclametypograaf, fotograaf, criticus en docent en bereidde de weg voor wat tegenwoordig bekend staat als Dutch Design. Hij speelde een belangrijke rol in het Nederlandse ontwerpklimaat van de twintigste eeuw. Vakgenoten riepen hem dan ook postuum uit tot Ontwerper van de Twintigste Eeuw.
Binnenkort zal er in geselecteerde filmzalen een nieuwe documentaire te zien zijn over Piet Zwart. Voor deze film werd een wedstrijd uitgeschreven om het filmaffiche te ontwerpen. Alle inzendingen zijn nu op de website te bekijken, inclusief mijn ontwerp
Voor het ontwerp van mijn affiche heb ik me op geheel eigen wijze laten inspireren door de benaming die Piet Zwart voor zichzelf in het leven riep: 'typotekt', een samentrekking van typograaf en architect. Vanuit die gedachte ben ik handmatig letters gaan tekenen, spelend met typografie en ruimtelijkheid.

De affiches met de meeste stemmen krijgen een expositie in het MOTI in Breda (ook wel bekend als Graphic Design Museum). Er is ook een juryprijs, het affiche dat van de jury wint wordt daadwerkelijk gebruikt als hèt filmaffiche en wordt gebruikt voor alle publicitaire uitingen. 

Bedankt voor het stemmen! Ik houd jullie op de hoogte!